fredag 11 april 2014

Arbete med banan Del 4

På söndag den 13 April fortsätter vi med rensning av banan! 

Södra banans hål 12 är den som behöver ses över denna gång
!

Vore guld värt  om vi blev några personer denna dag!

Vi jobbar från klockan 11 i ett par timmar, fikar lite för att sedan spela lite pargolf!

Har du tid över så är du mer än väl välkommen!
Väl mött // Bangruppen