lördag 14 juni 2014

Dags för Kärsöns pargolftour deltävling 2


Vi hoppas på många kombattanter och ett bra väder inför denna drabbning!
Samling 09:45 vid 1:ans utkast!

Kostnad: 20:-/runda som oavkortat går till föreningens olika verksamheter!

Välkomna alla!