måndag 8 september 2014

Arbetskraft sökes!!

Nu på söndag den 14e ska vi rusta upp hål Norra 16 (Idioten). Vi ska bygga en ny och säker trappa som leder ned hela vägen till stigen nedanför korg samt flytta korgen bakåt ett par meter.

För att slippa köpa nytt material tänkte vi ta material från ett utkast på södra banan som inte längre används och heller inte kommer att användas i framtiden. Banans underhåll och material finansieras enbart med hjälp av intäkter från klubbmedlemsskap, bidragslåda, en del sponsring samt Kärsötouren. Vi behöver alltså utnyttja det vi redan har eftersom det är svårt att få det att gå runt annars.

Det är svårt att få ihop folk till detta med tanke på den korta varseln, men nu frågar vi er om någon har möjlighet att hjälpa till i veckan att demontera och flytta virke mellan två hål.

Känner du att du har tid och möjlighet så är du mer än välkommen att höra av dig via PM eller skfk@outlook.com . Ett förslag på dag som har uppkommit är imorgon tisdag efter kl. 13.00

Jag passar på att säga tack till klubbmedlemmar, sponsorer och allmänheten, som genom åren har bidragit med pengar och arbetskraft och därigenom gjort banan till vad den är idag. Banans vara eller icke vara är till stor del beroende av era insatser.

Med vänlig hälsning

Calle Hansén
Ordf. SKFK